Č E R N O C H O V

Zpět na úvodní stránku

Dosud nejlepší pojednání o obci, její historii, osbnostech, čtěte zde

  Knihy o obci Černochov. Více o knihách zde

 

Neoficiální stránka sdružení

 ☻ obnova křížů
 ☻ foto křížů
  další aktivity
  třeba udělat
 ☻ kulturní akce
 ☻ vzpomínka
 ☻ historie K.S.
  kontakt

 

Neoficiální stránka obce

 ☻ aktuality
  zajímavosti z  okolí
 ☻ historie
 ☻ foto obce
 ☻ foto okolí
  staré foto
 ☻ turistika
 ☻ rodáci
 ☻ zajímavé odkazy
  sdružení a organizace

dotazy, připomínky apod. zasílejte na:

 e-mail

  příspěvky pro rozšíření a obohacení stránek zasílejte na:

 webmaster

© Mára 2003-2006

 

 

 

Neoficiální Stránka Obce Černochov


Vzpomínka na významné rodáky

 

Prof. Vlastimil Kybal,(1880 - 1958) historik, profesor Unoverzity Karlovy a významný meziválečný český diplomat, rodák z Černochova na Lounsku, má od 26.7.1999 na svém domě umístěnu pamětní desku. Stalo se tak péčí Společnosti Vlastimila Kybala, která působí v Praze, především na akademické půdě Univerzity Karlovy, zastoupena Dr. Jaroslavem Hrdliškou. Vlastimil Kybal se narodil 30. května 1880 a je (mimo jiné) autorem významné a dodnes nepřekonané práce o Janu Husovi. Působil jako velvyslanec našeho státu v řadě zemí a po roce 1945 zůstal již v zahraničí, kde také zemřel 2.ledna 1958 ve Washingtonu. U odhalení pamětní desky hovořili 87 letý historikův syn Dalimil Kybal z USA, za Společnost Vlastimila Kybala Dr. Jaroslav Hrdlička, za obec Černochov pak starosta Josef Vilhelm. Srdečně vřelý, procítěný a zasvěcený projev přednesl Doc.ThDr.Jan Blahoslav Lášek, církevní historik, profesor na fakultě husitské teologie Univerzity Karlovy a senátor velkého akademického senátu Univerzity Karlovy. Společnost Vlastimila Kybala již před dvěma lety přenesla urny s popelem Kybalových rodičů na vyšehradský hřbitov.

Další materiály k osobě Vlastimila Kybala naleznete zde ...

 

Václav Krejný,(1850 - 1912) Černochovský rodák Václav Krejný se narodil 15.8. 1850 v Černochově č.p. 15, jako syn rolníka. Byl řídícím učitelem v místní škole, kde působil od roku 1874, plných 38 let až do roku 1912, kdy po těžké nemoci zemřel 1.9. 1912 a je pochován na místním hřbitově. Ve své době byl vůdčí osobností kulturního a společenského života v obci. Organizoval herecký ochotnický soubor, nemalou měrou se zasloužil o založení místního sboru dobrovolných hasičů. O tom, že byl mezi svými žáky oblíben, svědčí i pamětní deska, zasazená v průčelí zdejší školní budovy, která byla odhalena v červenci 1935 při příležitosti 50. Výročí postavení nové školy a sjezdu černochovských rodáků.

 

Adolf Josef Bergman, (1822 - 1901) Černochovský rodák, který po studiu na učitelském ústavu v Litoměřicích, působil na škole v Peruci. Láska k hudbě ho zavedla do Prahy, kde studoval na varhanické škole a potom působil jako varhaník u Křížovníků a v kostele sv. Jakuba na Starém Městě. Věnoval se sborovému zpěvu a v závěru života se stal ředitelem kůru u sv. Václava na Smíchově. V oblasti hudby také publikoval. Spolu s J.Kolářem vydal husitské písně z Jistebnického Kancionálu a podílel se také na vydávání zpěvníků sborového zpěvu pro školní mládež.                                  

(zdroj: Z kroniky obce Černochov, V.Míth, 2003)

 

Jaromír Fučík, (1899 - 1989) Černochovský rodák. Když mu byly čtyři roky, přestěhovala se rodina do Prahy, kde studoval na gymnasiu a na filozofické fakultě. Pedagogický osud začínajícího překladatele odvál do Duchcova, kde se věnoval nejen výuce, ale i činnosti v klubu československých turistů. V roce 1935 vydal podrobný průvodce Krušnými horami. V době mnichovské krize odchází do pRahy, kde pokračuje v učitelské práci, posléze se stává ministerským úředníkem. Do penze odešel jako vyslanecký rada československého zastupitelství v Římě. Fučík je pokládán za výborného překladatele z italštiny. k jeho oblíbeným autorům patřil Alberto Moravia. Mezi překlady vyniká proslulý Červený stan Umberta Nobile.

(zdroj: Z kroniky obce Černochov, V.Míth, 2003)

   Pomozte vykoupit kousek lesa www.zachranles.cz  

 Naposledy aktualizováno: 13.11. 2007  •  Internet Explorer 4.0 a vyšší  •  rozlišení 600 x 800