Č E R N O C H O V

Zpět na úvodní stránku

Dosud nejlepší pojednání o obci, její historii, osbnostech, čtěte zde

  Knihy o obci Černochov. Více o knihách zde

 

Neoficiální stránka sdružení

 ☻ obnova křížů
 ☻ foto křížů
  další aktivity
  třeba udělat
 ☻ kulturní akce
 ☻ vzpomínka
 ☻ historie K.S.
  kontakt

 

Neoficiální stránka obce

 ☻ aktuality
  zajímavosti z  okolí
 ☻ historie
 ☻ foto obce
 ☻ foto okolí
  staré foto
 ☻ turistika
 ☻ rodáci
 ☻ zajímavé odkazy
  sdružení a organizace

dotazy, připomínky apod. zasílejte na:

 e-mail

  příspěvky pro rozšíření a obohacení stránek zasílejte na:

 webmaster

© Mára 2003-2006

 

 

 

Kulturní Sdružení Václava Krejného


Obnova křížů v katastru obce

Jedním z hlavních úkolů KSVK je obnova kamenných křížů v katastru obce.

Okolní krajina je v naší oblasti odpradávna spojena s činností lidí. Naši předci dokázali se svojí krajinou jistě lépe žít, než to dokážeme dnes my. Důkazem pokory před Bohem a zároveň citu pro krajinu jsou kamenné kříže podél cest a na křižovatkách. Malým příspěvkem k oživení paměti krajiny i naší je obnova těchto svědků minulosti v katastru obce Černochov. KSVK se s grantovou podporou Nadace J.E.Purkyně z Libochovic podařilo již několik těchto křížů obnovit. Obnova všech křížů však ještě není zdaleka dokončena a před KSVK stojí řada dalších úkolů. V neposlední řadě i boj s vandaly, kteří ničí již opravené kříže.

Na základě získaného grantu z veřejné soutěže v oboru památkové péče, vyhlášenou Purkyňovou nadací Libochovice a za přispění obecního úřadu Peruc byly dosud opraveny:

Tzv. kříž "Machovic", který se nachází přímo v obci, dále kříž "Láchovic" u silnice Černochov - Peruc. Zcela obnoven byl pískovcový kříž postavený Jaroslavem Pletichou hned za vsí při silnici k Vranému. Nově obnoven byl kříž postavený na památku smrti kočího Josefa Valenty, který je umístěn v těsné blízkosti obce při silnici ke Chrastínu.

Tak se zatím podařilo spolu s již dříve opraveným křížem zv. "Statue" macházejícím se při silnici ke Chrastínu obnovit pět těchto místních památek z původních deseti.

(zdroj: Z kroniky obce Černochov, V.Míth, 2003)


Z historie křížů a božích muk na Černochovsku

Nejstarší Boží muka stávala na nejvyšším místě za obcí, asi v polovině cesty z Černochova do Vraného. Byl to tzv. Křivánkovic kříž. V letech 1870 - 80 tam stával dřevěný kříž asi 5 m vysoký. jednak stářím, jednak úderem blesku obě ramena kříže spadla. Na jeho místě dal tehdejší starosta Josef Křivánek vztyčit nový z pískovce s nápisem: "To Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale život měl věčný, 1878." Ke konci devadesátých let někdo kříž vyvrátil.

Při téže silnici, v místech, kde dříve odbočovala cesta k Lukovu, stával "Kříž Šenfeldovic" s letopočtem 1868. Zničen byl v roce 1919. Po II. světové válce postavil na tomto místě nový pískovcový kříž tehdejší majitel pole Jaroslav Pleticha. V šedesátých letech při obdělávání polí stroji byl zničen.

Další taková Boží muka na pískovcovém podstavci s vysokým kovovým křížem, původně zvaným "Kalachovic", stávala na Drážkách, při polní cestě z Černochova k Bohdalu. majitel přilehlého pole, Václav Erlich zde zasadil dva kaštany, na paměť svatby korunního prince Rudolfa r. 1881. V padesátých letech 20. stol. byl kříž zničen splašeným koňským spřežením.

 

Na křižovatce v obci při výjezdu směrem k Peruci stojí kříž, kterému se říkalo "Machovic". Podstavec je z pískovcového kamene, na širokém stupňovitém podnoží a vlastní kříž je litinový. postavit jej dal asi v padesátých letech 19. stol. Antonín Mach, bývalý hostinský v č.p. 90, kde se říkalo "Na Šafárně".

 

Asi v polovině cesty z Černochova do Peruce stojí zbytky kříže, ketrému se ještě dnes říká "Láchovic", protože přilehlé pole vlastnil Jaroslav Čech (z domu č.p. 33 "U Láchů". Byl to železný kříž na pískovcovém podstavci. V současnosti zbyl jen pískovcový podstavec.

Nejlépe zachovalý kříž tzv. "Statue" stojí po pravé straně silnice ke Chrastínu. Nese letopočet 1815 se jménem autora Franz Patzeli. Prý byl postaven jakýmsi Čechem č.p. 72. Ve své historii byl několikrát poničen, ale v současné době stojí v dobré kondici.

 

Při téže silnici, v místech, kde kdysi odbočovala tzv. "Travní cesta", nacházel se rovněž kříž s nápisem "Důvěřuuj v Boha" s letopočtem 1888. Kříž byl dvakrát poražen a znovu obnoven. Dnes je místo neoznačeno.

Jako třetí při této silnici, v těsné blízkosti obce u tzv. "pole zádušního", stával v minulém století ještě jeden kříž. Nesl nápis: "Zde na tomto místě zemřel nešťastnou náhodou Josef valenta z Ředhoště dne 2. července 1856". Z kříže se zachoval je spodek, nápis je již nečitelný.

Při silnici z Černochova do Eváně, v místech kde se silnice křižovala s cestou od Ječovic k Horkám stával také kříž. Byl to tzv. "Kříž Šrámkovic", který byl dobrým ukazatelem cesty. Po I. světové válce byl povalen a již nikdy nebyl obnoven.

Jako poslednív okolí obce stával pískovcový kříž za Černochovem směrem k ječovicím a to po levé straně silnice u bývalého farního pole. Vedle něho rostla krásná lípa, ale v období 1919-20 byla lípa i kříž zničeny.

Kaplička sv. Floriána  stojí mezi třemi mohutnými lípami na severozápadním okraji obce, za domem č.p. 150. Kaplička byla postavena po požáru stavení č.p. 25 v roce 1801. plných 100 let byla ke kapličce konána slavná procesí. Po I. světové válce začala kaplička chátrat. Obecní správa ji nechala opravit, ale slavení svátku sv Floriána již nebylo obnoveno.

(kráceno, zdroj: Z kroniky obce Černochov, V.Míth, 2003)

   Pomozte vykoupit kousek lesa www.zachranles.cz  

 Naposledy aktualizováno: 13.11. 2007  •  Internet Explorer 4.0 a vyšší  •  rozlišení 600 x 800