Č E R N O C H O V

Zpět na úvodní stránku

Dosud nejlepší pojednání o obci, její historii, osbnostech, čtěte zde

  Knihy o obci Černochov. Více o knihách zde

 

Neoficiální stránka sdružení

 ☻ obnova křížů
 ☻ foto křížů
  další aktivity
  třeba udělat
 ☻ kulturní akce
 ☻ vzpomínka
 ☻ historie K.S.
  kontakt

 

Neoficiální stránka obce

 ☻ aktuality
  zajímavosti z  okolí
 ☻ historie
 ☻ foto obce
 ☻ foto okolí
  staré foto
 ☻ turistika
 ☻ rodáci
 ☻ zajímavé odkazy
  sdružení a organizace

dotazy, připomínky apod. zasílejte na:

 e-mail

  příspěvky pro rozšíření a obohacení stránek zasílejte na:

 webmaster

© Mára 2003-2006

 

 

 

Kulturní Sdružení Václava Krejného


Historie Sdružení

 

Zakládající členové Sdružení

Při prvním zasedání dne 7.8.1997 byly zakládající členové pověřeni funkcemi v orgánech Nadace následovně:

Správní rada – nejvyšší orgán Nadace

Gabriela Křížková – předsedkyně

Věra Předotová – místopředsedkyně

Eva Kalousová

Marie Jilmová

Jaroslav Ulrich

 

Dozorčí rada

Jaroslav Pleticha – předseda

Vlastimil Míth

Jitka Šedivá

 

Výkonný orgán

Josef Svoboda - ředitel

Jaroslav Pém ml. – tajemník

Ke dni 15.9. 1997 byla v obci Černochov místními občany založena a Okresním úřadem v Lounech zaregistrována Nadace Václava Krejného. Cílem Nadace je pečovat o kulturní a společenský život, o práci s dětmi a v neposlední řadě i o zlepšení životního prostředí v obci. Nadace není ziskovou organizací a ve své činnosti je odkázána na dary a příspěvky sponzorů a na výtěžky z účelových akcí. Podporu přislíbil obecní úřad v Peruci, pod jehož působnost Černochov náleží.

    

Václav Krejný, uvedený v názvu Nadace, se narodil 15.8. 1850 v Černochově jako syn rolníka z č. 15. Po skončení studií se stal prozatímním, posléze stálým a nakonec řídícím učitelem na zdejší škole, kde působil od roku 1874 plných 38 let až do své smrti v roce 1912, kdy po těžké nemoci a operaci na Kladně dne 1.9. zemřel. Byl převezen do Černochova a na místním hřbitově pochován.

Ve své době byl vůdčí osobností kulturního a společenského života v obci, organizoval herecký ochotnický soubor, sám maloval divadelní kulisy a nemalou měrou se zasloužil o založení Sboru dobrovolných hasičů v Černochově. O tom, že byl mezi svými žáky oblíben, svědčí i pamětní deska, zasazená v průčelí zdejší školní budovy. Odhalena byla v červenci 1935 při příležitosti 50. výročí postavení nové školy a sjezdu černochovských rodáků.

(zkráceno z původního textu uveřejněného v novinách Hlas a Peruckém zpravodaji pod názvem Nadace Václava Krejného ustavena)

autor:  Vlastimil Míth, Jaroslav Pleticha     

                                                                                         

Proč už ne Nadace, ale Kulturní sdružení Václava Krejného

Vzhledem k tomu, že dnem 1.1.1998 nabyl účinnosti nový zákon č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech, který mimo jiné říká, že hodnota nadačního jmění nesmí být nižší než 500 000,-Kč a po dobu trvání nadace se nesmí snížit pod tuto hodnotu, mohou se nadace vzniklé podle dosavadních předpisů buď přeregistrovat, sloučit s jinou nadací nebo se přeměnit na obecně prospěšnou společnost či rozhodnout o své likvidaci.

Protože dosavadní činnost Nadace Václava Krejného je, i dle názoru Obecního úřadu Peruc, prospěšná pro občany i pro samotnou obec Černochov, bylo rozhodnuto o změně formy z nadace na Kulturní sdružení Václava Krejného, které bylo také pod tímto názvem dne 21.5.1998 zaregistrováno u Ministerstva vnitra.

Identifikační číslo, sídlo sdružení i náplň činnosti zůstávají totožné s původní nadací. Vedení Kulturního sdružení Václava Krejného slibuje, že bude pokračovat v započaté práci a věří, že občané budou tuto snahu kladně hodnotit a ještě více pomáhat a přispívat v této činnosti.

                                                                                autor: Vlastimil Míth

 

   Pomozte vykoupit kousek lesa www.zachranles.cz  

 Naposledy aktualizováno: 13.11. 2007  •  Internet Explorer 4.0 a vyšší  •  rozlišení 600 x 800