Č E R N O C H O V

Zpět na úvodní stránku

Dosud nejlepší pojednání o obci, její historii, osbnostech, čtěte zde

  Knihy o obci Černochov. Více o knihách zde

 

Neoficiální stránka sdružení

 ☻ obnova křížů
 ☻ foto křížů
  další aktivity
  třeba udělat
 ☻ kulturní akce
 ☻ vzpomínka
 ☻ historie K.S.
  kontakt

 

Neoficiální stránka obce

 ☻ aktuality
  zajímavosti z  okolí
 ☻ historie
 ☻ foto obce
 ☻ foto okolí
  staré foto
 ☻ turistika
 ☻ rodáci
 ☻ zajímavé odkazy
  sdružení a organizace

dotazy, připomínky apod. zasílejte na:

 e-mail

  příspěvky pro rozšíření a obohacení stránek zasílejte na:

 webmaster

© Mára 2003-2006

 

 

 

 
Neoficiální Stránka Kulturního Sdružení Václava Krejného

800 let ČERNOCHOVA

Oslavy 800 let od první písemné zmínky o obci

více zde

 

 

 

 

 

Za jedním z hlavních úkolů své činnosti si K.S.V.K. vytklo péči a obnovu křížů a poutních míst v katastru obce Černochov. O této aktivitě naleznete více zde.

 

 

Pár slov o

Kulturním Sdružení Václava Krejného

v Černochově

  Ke dni 15.9. 1997 byla v obci Černochov místními občany založena a Okresním úřadem v Lounech zaregistrována Nadace Václava Krejného. Datem 1.1.1998 se nadace změnila na Kulturní sdružení Václava Krejného. Cílem Nadace a později Sdružení zůstává stále stejný. Obsahem činnosti je pečovat o kulturní a společenský život, o práci s dětmi a v neposlední řadě i o zlepšení životního prostředí v obci. Nadace není ziskovou organizací a ve své činnosti je odkázána na dary a příspěvky sponzorů a na výtěžky z účelových akcí. Podporu přislíbil obecní úřad v Peruci, pod jehož působnost Černochov náleží.

  Václav Krejný, uvedený v názvu Nadace, se narodil 15.8. 1850 v Černochově jako syn rolníka z č. 15. Po skončení studií se stal prozatímním, posléze stálým a nakonec řídícím učitelem na zdejší škole, kde působil od roku 1874 plných 38 let až do své smrti v roce 1912, kdy po těžké nemoci a operaci na Kladně dne 1.9. zemřel. Byl převezen do Černochova a na místním hřbitově pochován. Ve své době byl vůdčí osobností kulturního a společenského života v obci, organizoval herecký ochotnický soubor, sám maloval divadelní kulisy a nemalou měrou se zasloužil o založení Sboru dobrovolných hasičů v Černochově. O tom, že byl mezi svými žáky oblíben, svědčí i pamětní deska, zasazená v průčelí zdejší školní budovy. Odhalena byla v červenci 1935 při příležitosti 50. výročí postavení nové školy a sjezdu černochovských rodáků. 

(zkráceno z původního textu uveřejněného v novinách Hlas a Peruckém zpravodaji pod názvem Nadace Václava Krejného ustavena)

autor: Vlastimil Míth, Jaroslav Pleticha

  Další aktivity K.S.V.K.: Na dětském hřišti byly zhotoveny 2 dětské houpačky, polovina hřiště byla oplocena a nahozen domek na hřišti. Velice dobrá spolupráce je z obecním úřadem Peruc a Purkyňovou nadací. Na základě toho byl u Purkyňovy nadace předložen "Projekt na pětiletý plán činnosti", která tento plán schválila a přislíbila jej pokrývat nadačním příspěvkem. Stručným obsahem tohoto projektu je vytvoření administrativního zázemí sdružení, které je podmínkou Purkyňovy nadace. Vydání publikace o historii Černochova, obnovení dalších památných křížků a kapličky sv. Floriána, dobudování a dovybavení dětského hřiště, zmodernizování interiéru bývalého obecního úřadu, ve spolupráci s mysliveckým sdružením vybudování líhně bažantů.

 

 

 

 

 

Reklama

Vinotéka DOMAVINO

E-shop 
s vínem PEKNE-VECI

masopust

 

KNIHA VZKAZŮ

Nové fotky na:

Galerie u kozorožce PERUC

masopust

 

KNIHA VZKAZŮ

Nové fotky na:

Galerie u kozorožce PERUC

   Pomozte vykoupit kousek lesa www.zachranles.cz  

 Naposledy aktualizováno: 13.11. 2007  •  Internet Explorer 4.0 a vyšší  •  rozlišení 600 x 800